212/9 Zentara City ถนนชาตะผดุง ในเมือง เมือง ขอนแก่น  Mon-Fri: 17:30-19:30 / Sat:9.00-13.00   063-8963595, 061-6541962

ตัวอย่างการรักษา ผมร่วง ผมบาง ปลูกผม

  • Home
  • ตัวอย่างการรักษา ผมร่วง ผมบาง ปลูกผม

ตัวอย่างผู้รับการรักษา
ผมร่วง ผมบาง กรรมพันธ์ุ ผมร่วงเป็นหย่อม แพ้สารเคมี ย้อมผม ยืดผม ฮอร์โมนผิดปกติ โรคผิวหนัง เชื้อรา ผมร่วงหลังคลอด ดึงผม เครียด
หมายเหตุ ผลของการรักษานั้นอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับสาเหตุปัจจัยต่างๆที่ไม่เหมือนกัน

แพทย์จะต้องวินิจฉัยหาสาเหตุที่มาของอาการ ผมร่วง ผมบาง รังแค โรคทางผิวหนัง เป็นต้น ก่อนวางแผนการรักษาให้กับท่าน
ดังนั้นในเข้ารับคำปรึกษาครั้งแรก ท่านควรเข้ามาพบแพทย์ด้วยตนเองเพื่อให้ได้รับข้อมูล และคำแนะนำที่ถูกต้อง หากไม่สะดวกในการเดินทาง ท่านสามารถถ่ายรูป และส่งมาให้แพทย์ช่วยประเมินเบื้องต้น โปรดโทรแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน และอาการเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่