212/9 Zentara City ถนนชาตะผดุง ในเมือง เมือง ขอนแก่น  Mon-Fri: 17:30-19:30 / Sat:9.00-13.00   063-8963595, 061-6541962

โรคติดสุรา โรคพิษสุราเรื้อรัง ติดเหล้า เลิกเหล้า

  • Home
  • โรคติดสุรา โรคพิษสุราเรื้อรัง ติดเหล้า เลิกเหล้า

อาการของคนติดสุรา

เมื่อดื่มสุราติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้คุณมีอาการของคนติดสุรา โดยคุณสามารถสังเกตอาการและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับคุณได้ด้วยตนเองว่าคุณเป็นคนที่มีอาการของคนติดสุราหรือไม่ โดยถ้าคุณมีอาการ และพฤติกรรมอย่างน้อย 3 ข้อจาก 7 ข้อที่กล่าวมา จะสรุปได้ว่าคุณมี อาการของคนติดสุรา

1 ต้องการดื่มสุราเพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดฤทธิ์เมาเท่าเดิม
2 มีอาการถอน เมื่อต้องลดหรือหยุดดื่ม
3 ดื่มสุรานานกว่าที่ตั้งใจไว้
4 ไม่สามารถหยุดดื่มหรือควบคุมการดื่มได้
5 ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการหาสุรามาดื่ม หรือเพื่อการสร่างเมา
6 ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดื่มสุราทำให้มีความบกพร่องในหน้าที่ทางสังคม อาชีพการงานหรือการพักผ่อนหย่อนใจ
7 ยังคงดื่มอยู่ทั้งๆที่มีผลเสียเกิดขึ้นแล้ว

 

 

กลุ่มอาการผิดปกติที่เกิดจากการดื่มสุรา
✔ เมาสุรา:พูดไม่ชัด เดินเซ เห็นภาพซ้อน ความจำและสมาธิเสีย หยุดหายใจ
✔ ถอนสุรา:เหงื่อออก มือสั่น นอนไม่หลับ คลื่นไส้ อาเจียน ประสาทหลอน กระสับกระส่าย วิตกกังวล ชัก
✔ สับสน
✔ อาการทางจิต
✔ ความจำเสื่อม
✔ สมองเสื่อม
✔ โรคทางกาย
✔ โรคทางกายที่เกิดจากเหล้า
✔ ประสาทเสื่อม
✔ กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม
✔ กระเพาะอาหารอักเสบ
✔ ตับแข็ง
✔ อื่นๆ

ข้อคิดน่ารู้เกี่ยวกับการติดสุรา
ปัจจุบันมีจำนวนผู้ดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้น การดื่มในปริมาณไม่มากเกินไป และไม่นานเป็นการดื่มชั่วครั้งชั่วคราว อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ ครอบครัว และสังคม ไม่ชัดเจน สุรามีกระทบต่อคุณมากน้อยขึ้นอยู่กับ ปริมาณ และความถี่ ความเร็วในการดื่มเป็นหลัก

มีปัจจัยร่วมที่สำคัญคือ อายุ เพศ น้ำหนักตัว ความด้านทานสุรา ช่วงของวันขณะดื่ม ดื่มขณะท้องว่างหรืออิ่ม กำลังเหนื่อย หรือปกติ และกำลังใช้สารเสพติดชนิดอื่นร่วมด้วยหรือไม่ในรายที่ดื่มมากไป ดื่มเป็นประจำเป็นเวลานาน ๆ ทำให้เกิดปัญหาที่รุนแรง คือ การติดสุรา และที่แน่ๆ ปัญหาที่ตามมาคือ ปัญหาครอบครัวมีทะเลาะเบาะแว้ง ครอบครัวแตกแยก ส่งผลถึงลูกด้วย เป็นหนี้สิน ปัญหาการงาน ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ มีปัญหากับผู้ร่วมงาน และอาจจะต้องออกจากงานเป็นคนตกงาน

ท้ายสุดคือปัญหาด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ เช่นโรคตับแข็ง เลือดออกในกระเพาะอาหาร ขี้ลืม ขาดสติ อาจทำร้ายผู้อื่นหรือขับรถโดยประมาท ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ซึมเศร้า มีอาการทางจิต

หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าสุราหรือเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ เป็นสารกระตุ้นประสาท เพราะหลังดื่มไปสัก 2-3 ดื่ม มักรู้สึกว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ เริ่มกล้าพูด แต่ความจริงแล้วเป็นสารเสพติดประเภทกดประสาท ซึ่งอาจทำให้สมองทำงานช้าลง อารมณ์เศร้า คิดช้า ถ้าดื่มมากพูดไม่รู้เรื่อง อ้อแอ้ เดินไม่ตรงทาง สับสน ขาดสติ

ข้อควรระวังเมื่อเมาค้าง หากคุณมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน ใจสั่น เหงื่อออก ตัวเย็น ท้องร่วงอย่างรุนแรง มีภาวะขาดน้ำ ซึ่งสังเกตจากตัวร้อนและอ่อนเพลียควรรีบพบแพทย์