212/9 Zentara City ถนนชาตะผดุง ในเมือง เมือง ขอนแก่น  Mon-Fri: 17:30-19:30 / Sat:9.00-13.00   063-8963595, 061-6541962

คิดฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง

  • Home
  • คิดฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง

คิดฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง

 

icon-suicide300x300

การป้องกันการฆ่าตัวตาย
การฆ่าตัวตายเกิดได้หลายสาเหตุ ซึ่งโรคที่สัมพันธ์ กับการฆ่าตัวตายมาที่สุดคือ โรคซึมเศร้า โรคเครียด

ปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย สัมพันธ์กับ
✔ ปัญหาการเรียน
✔ ปัญหาในที่ทำงาน
✔ ปัญหาผิดหวังจากความรัก
✔ ปัญหาในครอบครัว ความสัมพันธุ์
✔ปัญหาทางสุขภาพ มีโรคเรื้อรังลุมเร้า

 

 

 

การป้องกันการฆ่าตัวตายจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราค้นหาพบคนที่มี อาการซึมเศร้า

สัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย
✔ 
เศร้า
✔ เบื่อ
✔ รับประทานอาหารได้น้อย
✔ เก็บตัว
✔ แยกตัวไม่เข้าสังคม
✔ ทำอะไรช้าลง
✔ การเรียนการทำงานเสียไป
✔ นอนไม่หลับ
✔ มองแง่ลบ
✔ หมดหวัง
✔ เริ่มมีสัญญาณเตือนการฆ่าตัวตาย เช่น
✔ บ่นอยากทำร้ายตัวเอง
✔ มีความคิดเรื่องการฆ่าตัวตาย
✔ ทำพินัยกรรม
✔ เขียนจดหมายลาตาย

ผู้คิดฆ่าตัวตายไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณตือนครบทั้งหมดตามนี้ ก็มีโอกาสเสี่ยงเช่นกัน

ควรรีบให้การช่วยเหลือดูแลจิตใจ เช่น การสอบถามแสดง ความเป็นห่วง รับฟัง และเข้าใจ ให้กำลังใจ คอยอยู่เคียงข้างเมื่อเขาต้องการ เขาจะรู้สึกมีเพื่อนมีที่พึ่ง  ควรแนะนำให้มารับการรักษาอาการซึมเศร้า ปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเร็ว

ภาวะเครียดที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน
✔ 
อกหัก
✔ สอบตก
✔ ทำให้เกิดความรู้สึกสิ้นหวัง ไร้ค่า จนเกิดความคิดฆ่าตัวตายได้
✔ ตกงาน
✔ สูญเสียคนที่รัก

ปัจจัยกระตุ้นการเกิดภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชความกลัว ที่อาจเกิดร่วมกับความสิ้นหวัง ไร้ที่พึ่ง
✔ การได้รับการปฏิเสธ การถูกทอดทิ้งให้อยู่เดียวดาย ไม่มีใครต้องการ
✔ ความคับข้องใจ ความรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจ
✔ การถูกรุกล้าความเป็นส่วนตัว
✔ การถูกทำให้รู้สึกต่ำต้อย การถูกเอารัดเอาเปรียบ
✔ การถูกทำให้รู้สึกละอาย การถูกดูถูกเหยียดหยาม หัวเราะเยาะ
✔ ความเศร้าโศกเสียใจการรับรู้ข้อบกพร่อง หรือปัญหาของตนเอง
✔ อาการทางจิตเวช ปัญหาทางจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรร

การประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
✔ ประวัติเคยพยายามทำร้ายตัวเอง
✔ อารมณ์เศร้า วิตกกังวล หมดหวังวางแผนวิธีการฆ่าตัวตาย
✔ คิดว่าถ้าทำแล้วมีผลต่อคนที่อยู่อย่างไร
✔ เคยพูดเรื่องคิดฆ่าตัวตาย
✔ เคยเขียนจดหมายสั่งลา หรือลาออกจากงานหลังเป็นโรคซึมเศร้า
✔ มีวิกฤตในชีวิต
✔ มีประวัติครอบครัวฆ่าตัวตายสำเร็จ
✔ มองโลกในแง่ร้าย หรือหมดหวัง

  • เมื่อพบปัญหาเหล่านี้ วัยรุ่นจะคิดว่าเองไม่มีค่า หมดหวังท้อแท้ ไม่มีใครเข้าใจ หลายคนรู้สึกว่า ไม่มีใครสนใจ รับฟังเขา ดังนั้น พ่อ แม่หรือคนรอบข้าง เปิด โอกาส ให้เขาได้เล่า ระบาย ควรรับฟัง ให้กำลังใจ ให้ก้าวไปสู่การเริ่มต้นใหม่ สอบถามเรื่องความคิดฆ่าตัวตาย พาไปทำในสิ่งที่สร้างความสุข เช่น พาออกไปทำกิจกรรม ท่องเที่ยว และช่วยให้เขาได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ