212/9 Zentara City ถนนชาตะผดุง ในเมือง เมือง ขอนแก่น  Mon-Fri: 17:30-19:30 / Sat:9.00-13.00   063-8963595, 061-6541962

Testimonial

Testimonial

Testimonial701 testimonial ความคิดเห็นผู้ใช้บริการ เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าผลการรักษามีประสิทธิภาพดี เป็นที่น่าพอใจหลายท่านชื่นชมการบริการที่เราเอาใจใส่ให้คำแนะนำ และตอบทุกคำถามข้อสงสัยอย่างละเอียดคอยติดตามอาการ ดูผลการรักษาสม่ำเสมอ ดำเนินการไว ทันต่อเหตุการณ์ ทำให้ท่านรู้สึกปลอดภัยเหมือนมีคุณหมอเป็นที่ปรึกษาอยู่ใกล้ๆบริการส่งของให้อย่างรวดเร็วถึงมือคุณ อำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ให้กับท่านที่อยู่ไกลเราให้บริการกับผู้ที่ยังไม่เคยรักษาเลย และผุู้ที่เคยรักษามาแล้วหลายที่แต่ไม่เห็นผลชัดเจนหมอและทีมงาน ขอขอบคุณที่ท่านไว้วางใจ และจะรักษามาตรฐานที่ดีอย่างนี้ต่อไป

 

จากคำของผู้มาใช้บริการ


Posted in:

Achievements,  Blog