212/9 Zentara City ถนนชาตะผดุง ในเมือง เมือง ขอนแก่น  Mon-Fri: 17:30-19:30 / Sat:9.00-13.00   063-8963595, 061-6541962

Case gallery

Case gallery

Case Gallery

แพทย์จะต้องวินิจฉัยหาสาเหตุที่มาของอาการ ผมร่วง ผมบาง รังแค โรคทางผิวหนัง เป็นต้น ก่อนวางแผนการรักษาให้กับท่านดังนั้นในเข้ารับคำปรึกษาครั้งแรก ท่านควรเข้ามาพบแพทย์ด้วยตนเองเพื่อให้ได้รับข้อมูล และคำแนะนำที่ถูกต้อง หากไม่สะดวกในการเดินทาง ท่านสามารถถ่ายรูป และส่งมาให้แพทย์ช่วยประเมินเบื้องต้น โปรดโทรแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน และอาการเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่

ตัวอย่างผู้รับการรักษา
ผมร่วง ผมบาง กรรมพันธ์ุ ผมร่วงเป็นหย่อม แพ้สารเคมี ย้อมผม ยืดผม ฮอร์โมนผิดปกติ โรคผิวหนัง เชื้อรา ผมร่วงหลังคลอด ดึงผม เครียด
หมายเหตุ ผลของการรักษานั้นอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับสาเหตุปัจจัยต่างๆที่ไม่เหมือนกัน

ปรึกษาฟรี

Posted in:

Blog,  Uncategorized

Trackback from your site.

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *