212/9 Zentara City ถนนชาตะผดุง ในเมือง เมือง ขอนแก่น  Mon-Fri: 17:30-19:30 / Sat:9.00-13.00   063-8963595, 061-6541962

โรคจิตเภท Schizophrenia

  • Home
  • โรคจิตเภท Schizophrenia

โรคจิตเภท
โรคจิตคือสภาวะที่ผู้ป่วยไม่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง

อาการของโรคจิตเภท
ความคิด=> อาการหลงผิด คือ ความเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นจริง
ประสาทสัมผัส(รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส )คืออาการประสาทหลอน
อาการหลงผิด ที่พบได้บ่อยคือ
อาการหวาดระแวง คิดว่ามีคนมาปองร้าย
หลงผิดว่าถูกพาดพิง
อาการหลงผิดที่มีน้ำหนักมากคืออาการหลงผิดแบบแปลกประหลาด ไม่น่าเป็นไปได้
หลงผิดแบบหวาดระแวง
หลงผิดว่าถูกพาดพิง
อาการหลงผิดแบบแปลกประหลาด

การพูด: ผู้ป่วยมักพูดสับสน ไม่ติดต่อเป็นเรื่องเป็นราว
พฤติกรรม: บางคนแต่งตัวแปลกๆ สกปรก หรือนั่งนิ่งเป็นหุ่น หรือตะโกนร้องโดยไม่มีสาเหตุ

อาการประสาทหลอน พบบ่อยได้แก่
✔ หูแว่ว เป็นเพียงคนอื่นพูดกัน วิจารณ์ตนเอง ตำหนิ
-หูแว่วเสียงคนอื่นพูดกัน
-หูแว่วเสียงวิจารณ์ตนเอง
-หูแว่วคอยตำหนิ
-หูแว่วเสียงสั่งให้ทำนู่นทำนี่
✔ ภาพหลอน
✔ ประสาทหลอนทางผิวสัมผัส
✔ ประสาทหลอนของอวัยวะอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นอวัยวะภายใน

อาการทางลบเป็นอาการที่คนทั่วไปควรมีแต่ผู้ป่วยไม่มี ได้แก่
✔ พูดน้อย มีเนื้อหาน้อย
✔ การแสดงออกของอารมณ์ลดลง สีหน้าเรียบเฉย
✔ ขาดความกระตือรือร้น เฉื่อยชา
✔ เก็บตัวไม่เข้าสังคม
✔ ไม่มีกำลัง

มีอาการนาน 1 เดือนขึ้นไป
✔ มีปัญหาด้านการงาน สัมพันธภาพต่อผู้อื่น สุขอนามัยของตนเอง
✔ อาการทางจิตไม่ได้เกิดจากโรคทางฝ่ายกายเช่น ลมชัก อาการถอนสุรา สารเสพติด
✔ 1 ใน 3 หายขาด
✔ 1 ใน 3 มีอาการหลายครั้งโดยกลับสู่ภาวะปกติหรือได้เกือบปกติ
✔ 1 ใน 3 เรื้อรัง เข้าออกโรงพยาบาลตลอด ไม่กลับสู่ภาวะปกติ

✔ การรักษาด้วยยา
-เป็นหัวใจของการรักษา ช่วยควบคุมอาการ ลดการกำเริบซ้ำ
-ใช้ยากลุ่มต้านโรคจิต
-คนที่มีอาการครั้งแรก คงการรักษาด้วยยาอย่างน้อย 1-5 ปี
-คนที่มีอาการกำเริบหลายครั้ง อาจต้องกินยาตลอดชีวิต
การรักษาด้วยยา ผลข้างเคียงจากยาที่สำคัญคือ
-ตัวแข็ง ลิ้นแข็ง กลืนลำบาก
-ง่วงนอน
-กระวนกระวาย อยากลุกอยากเดิน
✔ การรักษาด้วยไฟฟ้า
✔ การรักษาด้วยจิตบำบัด
-บำบัดด้านความคิด
-กลุ่มจิตบำบัด
-บำบัดแบบครอบครัว
✔ การบำบัดด้านสังคม
-สังคมสงเคราะห์
-การฟื้นฟูฯ ด้าน สังคม อาชีพ
-นิเวศน์บำบัด

คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภท
* รับประทานยาสม่ำเสมอ ห้ามขาดยา
* พบแพทย์ตามนัด
* ลดการใช้อารมณ์ในครอบครัว ได้แก่
-ตำหนิวิพากษ์วิจารณ์
-มีท่าทีไม่เป็นมิตร
-จู้จี้กับผู้ป่วยมากเกินไป

สิ่งที่ควรเฝ้าระวังในผู้ป่วยโรคจิตเภท
* พฤติกรรมทำร้ายตัวเอง
* พฤติกรรมทำร้ายผู้อื่น
* อาการข้างเคียงจากยา
* ขาดยา