212/9 Zentara City ถนนชาตะผดุง ในเมือง เมือง ขอนแก่น  Mon-Fri: 17:30-19:30 / Sat:9.00-13.00   063-8963595, 061-6541962

โรควิตกกังวล Anxiety disorder

  • Home
  • โรควิตกกังวล Anxiety disorder

ผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลจะมีอาการ เช่น
อาการเครียด
✔ มีความวิตกกังวลเกินกว่าที่ควรจะเป็น
✔ อาจจะมีอาการนอนไม่หลับ หรือหลับๆตื่นๆ ปวดศีรษะ หายใจไม่อิ่ม
✔ เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย
✔ ใจสั่น แน่นหน้าอก
✔ ชาตามเนื้อตัว
✔ มือสั่น
✔ สะดุ้งตกใจง่าย
✔ ใจลอยไม่มีสมาธิ
✔ หลงลืม

 

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการรักษาภาวะวิตกกังวล
1 การที่ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นอาการดีในช่วงแรกไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยตอบสนองต่อยาได้ดีจนหายขาด ผู้ป่วยอาจจะยังจำเป็นต้องรักษาต่อเนื่อง รับประทานยาต่อไป
2 ควรใช้ยาในขนาดและตามเวลาที่แพทย์สั่งเท่านั้น
3 ไม่ควรหยุดยาเอง เนื้องจากจะทำให้การรักษาไม่ได้ผลดี และรักษายากมากขึ้น
4 ในขณะรักษา แพทย์อาจจะปรับขนาดยาขึ้นหรือลงตามความจำเป็น ตามอาการและการตอบสนองของผู้ป่วย
5 หากอาการไม่ดีขึ้น หรือได้รับผลข้างเคียงจากยามากแพทย์อาจพิจารณาเปลี่ยนยาที่ใช้รักษา